5 MILIONA DINARA ZA UDRUŽENjA GRAĐANA
17.03.2016
Već nekoliko godina iz budžeta opštine Žabalj novac za svoje aktivnost mogu da očekuju samo ona Udruženja građana i sportski klubovi koji jasno prezentiraju svoje planove, i naravno, opravdaju izveštajem utrošena sredstva u prethodnom periodu.
Kako ima dosta korisnika, opština je sačinila kriterijume, i tako se na realan način opredeljuju sredstva. To je način da se prekine sa praksom da samo postojanje Udruženja garantuje i dodelu sredstava iz budžeta. Konkurs za dodelu sredstava se često i ponavlja, da bi se zadovoljile i potrebe onih Udruženja koja nisu iz opravdanih razloga dostavila svoje zahteve u prvoj deobi sredstava.
I ovih dana su uručena Rešenja pojedinim Udruženjima koje je potpisao predsednik opštine Žabalj Čedomir Božić, a sveukupno, podugačak je spisak svih onih koji koriste sredstva iz budžeta, a iznosi variraju što zavisi od više faktora.
Ističemo nazive Udruženja, čemu treba pridodati i one grupacije koje ne spadaju u Udruženja građana:
Mešoviti hor "Pastorala", hor "Rozanov", DONKT "Prelo", KUD "Taras Ševčenko", Kud "Rogalj", DONKT "Đerdan", KUD "Branislav Nušić", Amatersko pozorište "Braša", Društvo za rusinski jezik i književnost, "Žabaljski dani", "Frogvile fest", Konjički klub "Žabalj", Eko pokret "Jegrička", Udruženje žena Žabalj,, Memorijalno društvo "Racija 1942", Udruženje za obuku spasilačkih pasa Vojvodine", USR "Jegrička", Udruženje "Cilj mladih", Udruženje "Čuruški farmeri", Konjički klub "Čurug", Udruženje sportskih ribolovaca "Stara Tisa Čurug", Udruženje građana "19. januar" Žabalj, Udruženje za negovanje tradicije "Tradicionalno vojvođanski", Čuvari i negovanje tradicije "Žabaljski krst", Moto klub "Džoker" Čurug, Odred izviđača "Stara Tisa-Čurug", Čuruška regata, Zavičajno Udruženje "Trnovo", Udruženje žena "Olorija", Đurđevo, Omladinski klub opštine Žabalj, Zavičajno udruženje Srba Donjovakufljana, Pravoslavno udruženje "Sveti Sava", Lovačko društvo Žabalj, SUBNOR, Moto klub "Eskadrila", Opštinska organizacija invalida rada, Gradska organizacija slepih, Udruženje dijabetičara, Opštinsko udruženje "Penzioner", Udruženje građana "Treće doba", Centar za razvoj sela i opštine, Udruženje "Patrija", Centar za brigu o starim licima, "Korak napred", Udruženje građana "Agaton" Đurđevo, Udruženje građana za opštinu Žabalj, Udruženje distrofičara, Udruženje Gluvih Žabalj, Udruženje "Altruist"
Ukupno za ova udruženjaizdvojeno je 4.958.000 dinara, a kada se tome dodaju još izdvajanja sportskim klubovima, dobija se suma kojom ne mogu da se pohvale ni neke opštine na izgled jače po svojim potencijalima.

Zdravko Siriški
SPISAK STUDENATA ZA PUT U PRAG 26.11.2015
24.11.2015

1. Polazak je u četvrtak 26.11.2015. u 22,00 časa (ali da budu najkasnije tu do 21,30h)

2. Studenti imaju osiguranje na putu

Turističko putovanje se organizuje posetom gradu Pragu, glavnom gradu Republike Češke, u trajanju od 2 noćenja sa plaćenim polupansionom.

SPISAK STUDENATA
Rešenje o finansiranju projekata koja su od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine
09.10.2015

REŠENjE o finansiranju (i/ili sufinasiranju) programa /projekata koje realizuju udruženja, a koja su od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine

Sredstava za finansiranje (ili/i sufinansiranje) programa/projekata koji serealizujuu oblasti zaštite životne sredinekoje realizuju udruženja dodeljuju se:

Preuzmi rešenje:
ODLUKU O UTVRĐIVANjU LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA

za finansiranje (i/ili sufinasiranje) programa /projekata koje realizuju udruženja, a koja su od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine

Preuzmite odluku klikom na LINK >>> ODLUKA:
UDRUŽENjA DOBILA NOVAC I PO DRUGOM KONKURSU

05.08.2015

Završen je i drugi Konkurs, po kojem je opština Žabalj raspodelila oko 1.300.000 dinara udruženjima koja su konkurisala i dostavila svoje planove rada i namenu potrošnje sredstava.

Početkom godine već je podeljena izvesna količina novca, a sada je u ovoj raspodeli učestvovalo 19 subjekata.

Negde su to simbolični iznosi, da se pokriju osnovne radnje, ali negde su to i značajna sredstva koja su neophodna za ostvarivanje programa.

U ovoj raspodeli učestvuju Moto klub "Džoker" Čurug, SUBNOR Žabalj, Gradska organizacija "Slepi "Novi Sad, Kinološko društvo Žabalj, Udruženje gluvih Žabalj, Lokalna medijska inicijativa, Međunarodno udruženje civilnih invalida rada, Udruženje žena MZ Žabalj, Odred izviđača "Stara Tisa" Čurug, Opštinsko udruženje penzionera Žabalj, "Penzioner" Žabalj, Udruženje distrofičara, Udruženje Dimitor, Kinološko društvo Čurug, Kolo srpskih sestara.

Veći iznosi su dodeljeni Udruženju "Boja zvuka" Đurđevo (300.000 dinara), Lovačko društvo Žabalj (80.000 dinara), Udruženje građana čuvari tradicije "Žabaljski krst" (330.000 dinara) i Moto klub "Eskadrila (150.000 dinara).Zdravko Siriški
ponedeljak, 29 decembar 2014

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE (ILI / I SUFINANSIRANjE) PROGRAMA / PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA A KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA 2015. GODINU

Sredstva se dodeljuju za sufinasiranje programa / projekata koje realizuju udruženja a koja su od javnog interesa u oblasti:
ruralnog razvoja,
zaštite životinja, očuvanja tradicije,
zaštite životne sredine
očuvanja objekata o značaja za lokalnu istoriju,
organizovanja manifestacija lokalnog značaja,
projekti i programi veb promovisanja opštine Žabalj brige o starim osobama,
podsticanje nataliteta
zdravstvene zaštite
zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava,
obrazovanja i nauke,
humanitarni, volenterski i drugi programi i projekti u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne potrebe

PREUZMITE KOMPLETNU DOKUMENTACIJU KLIKOM NA LINKOVE ISPOD:
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3

ŽABALJ

Go to top