Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi

Obaveštenje opština Žabalj Obaveštenje opština Žabalj
14.05.2015

Opština Žabalj, Opštinska uprava, Služba za urbanizam, zaštitu životne sredine, imovinske i stambeno-komunalne poslove na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik Republike Srbije" br.135/04 i 36/09) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o

studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta

Nosilac projekta "Vip mobile" doo, čije je sedište na Novom Beogradu u ul. Omladinskih brigada br. 21 koga zastupa "KODAR INŽENJERING" doo, Autoput za Zagreb br 41 i, iz Beograda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "NS 2405_01 NS_Čurug_centar" čija realizacija se planira na kat. parceli br. 1724/2 k.o. Čurug, na teritoriji opštine Žabalj.

Javni uvid u predmetnu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Službi za urbanizam, zaštitu životne sredine, imovinske i stambeno-komunalne poslove u zgradi Opštinske uprave u Žablju, ul. Nikole Tesle br. 45 i u prostorijama mesne zajednice Čurug, Trg Slobode 3 u periodu od 20 dana od dana objavljivanja obaveštenja u vremenu od 7-13 časova radnim danima.

U skladu sa članom 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 69/05), zainteresovani organi, organizacije i javnost za vreme trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku Službi za urbanizam, zaštitu životne sredine, imovinske i stambeno-komunalne poslove.

Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj studiji o proceni uticaja na životnu sredinu biće održana dana 18.06.2015. godine u zgradi SO Žabalj, u ul. Nikole Tesle br. 45, Žabalj (Služba za urbanizam, zaštitu životne sredine, imovinske i stambeno-komunalne poslove) sa početkom u 10.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.
PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs
PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Žabalj Opština Portal

Opština Žabalj na dlanu.

Imate pravo da znate.

ŽABALJ

ČURUG

Go to top