NOVI SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE

Novi rezervat prirode Novi rezervat prirode
Područje starih meandara i ritova uzduž Tise u opštinama Žabalj, Titel i Zrenjanin, Vlada Srbije proglasila je, na predlog Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Specijalnim rezervatom prirode “Ritovi donjeg Potisja”. Novi rezervat proglašen je zaštićenim područjem I kategorije, od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja, radi očuvanja orografskih, hidroloških i bioloških vrednosti.

Glavne od njih su osam starih meandara, depresije i bare u forlandu Tise, ritske šume, kao i veoma brojne vrste biljaka, životinja i gljiva. Među njima se ističu značajne populacije tiskog cveta, 203 vrste biljaka, 36 vrsta riba, sedam vrsta gmizavaca, deset vrsta vodozemaca, 177 vrsta ptica (91 su gnezdarice), kao i retke vrste sisara, među kojima su vidra i divlja mačka.


Mrtvaje uz Tisu od Čuruga do Mužlje čuvene su kao mesta okupljanja velikih selidbenih jata crne rode, brojnih vrsta čaplji, orla belorepana, a stari delovi poplavnih šuma značajno su gnezdilište još brojnije šumske faune.

Vlada je upravljačem ovog područja proglasila Javno preduzeće “Rezervati prirode Zrenjanina” koje ima sedište u Zrenjaninu. Rezervat je ukupne površine 3.010 ha, od čega na područje pod režimom zaštite trećeg stepena potpada od 2.055 ha, dok je ostalo u režimu zaštite drugog stepena. Upravljač je, između ostalog, zadužen za sprovođenje propisanih mera zaštite koje imaju za cilj da očuvaju vrednosti područja i obezbede da se prirodni resursi na njemu koriste na održiv način, na dobrobit prirode i lokalnih zajednica.

U tu svrhu, upravljač mora da obeleži spoljne granice područja, donese plan upravljanja, kao i propis o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, kao i da obezbedi čuvanje i nadzor zaštićenog područja. Sa druge strane, upravljač ima pravo da naplaćuje naknadu za korišćenje zaštićenog područja, kao i da koristi, za finansiranje čuvanja ovog dragulja prirode, sredstva iz državnog budžeta i druge propisane izvore.

Uredba o zaštiti ovog područja propisuje i da se planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje moraju usaglasiti sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite novog rezervata.

Iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode saopštavaju da pozdravljaju proglašenje novog zaštićenog područja, nadajući se istovremeno da će upravljač, kome je poverena velika odgovornost u njegovom čuvanju, svoje dužnosti kvalitetno i na vreme ispuniti. Zavod u tome svim upravljačima zaštićenih područja pruža stručnu pomoć, pri čemu ima i obavezu stručnog nadzora sprovođenja mera zaštite.

Izvor: RTV
PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs
PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs PRIJATELJI PORTALA - Zabalj Opstina In Rs
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)
Žabalj Opština Portal

Opština Žabalj na dlanu.

Imate pravo da znate.

ŽABALJ

ČURUG

Go to top